2020. augusztus 13. csütörtök, Ipoly

Látogatóink száma: 2384422 (102)

 

Freiwillige Feuerwehr Marktleugast Vajdaszentiványi Tűzoltóság Freiwillige Feuerwehr Tettau

Minden 2019-ből

2020.01.06. Január első napjai mindig az előző év adatainak összegzésével telik amellett, hogy már az aktuális év indításához szükséges módosításokat elvégeztük, sőt, már javában zajlanak a 2020-as év polgárőr szolgálatai, tűzoltó ügyeletvállalásai és napi teendői.

A 2019-es esztendő is mozgalmas volt polgárőr és tűzoltó, de még ifjúsági tagjaink számára is! Bár egy egyesületről beszélünk és erre büszkék is vagyunk, hogy egy egységként kezeljük a segítségnyújtásokat településünkön és a térségben egyaránt, azért a statisztikai adatoknál mégis külön egységekből tevődik össze az a sok önkéntes munka, melyet tagjaink szabadidejükben végeznek.

POLGÁRŐReink 2019-ben 337 alkalommal láttak el szolgálatot a közbiztonság javítása, fenntartása érdekében. Az év során 894 fő teljesített szolgálatot polgárőrként az egyesület kötelékében. 1723 óra 12 percet (ideig) voltunk szolgálatban 2019-ben, a polgárőrök idejét nézve, összesen 4235 óra 42 perc szolgálati időt jelent. Szolgálati gépjárműveink polgárőri feladatellátásaink során 17.850 kilométert futottak. Rendőrrel közös polgárőr tevékenységünk 365 alkalommal volt a 2019-es évben, amiből nem nehéz kideríteni, hogy átlagosan napi egyszer dolgoztunk együtt valamilyen formában a rendőrökkel, közülük is elsősorban Papik András rendőr főtörzsőrmesterrel, aki településünk körzeti megbízottja, egyesületünk tagja. Szeptemberben 21 alkalommal voltunk jelen településünk szinte mindegyik gyalogátkelőhelyénél, hogy felhívjuk a figyelmet a megnövekedett gyalogosforgalomra az iskolakezdés miatt, segítsük a közlekedők biztonságos óvodába, iskolába, munkába jutását!

TŰZOLTÓ-ink 57 káresethez kaptak riasztást 2019-ben. 41 esetben Pilisszentivánra, 16 esetben a település határain kívülre, a 10-es útra, a Pilisszentiván és Solymár közötti útszakaszra, Pilisvörösvárra, valamint Csobánkára. 18 esetben tűzesethez kaptunk riasztást, ebből háromszor önállóan avatkoztunk be, 6 alkalommal hivatásos egységgel közösen, 9 alkalommal pedig téves jelzés volt. Műszaki mentéshez 39 riasztás érkezett 2019-ben, ebből 28 alkalommal önállóan avatkoztak be önkéntes tűzoltóink, 7 esetben hivatásos egységgel közösen, 1 esetben pedig másik egyesület önkéntes tűzoltóival közösen, 3 esetben pedig téves jelzés volt. Az 57 káresetnél összesen 2552 percet töltöttünk el az év során, átlagosan egy káresetet 44,8 perc alatt számoltunk fel. Ebben természetesen a pár perc alatt megoldott és a hosszú ideig elhúzódó káresetek is benne vannak. 22 fővel láttuk el az év folyamán az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó ügyeletet, melyet gondos szervezéssel tavaly is sikerült megszakítás nélkül teljesíteni, így Pilisszentivánon és a környező településekre az év mind a 365 napján riaszthatóak voltunk. Ügyeletben töltött időnk tehát 8760 óra, ami az év 100%-a. 27 gyakorlatot szerveztünk 2019-ben, mellyel igyekeztünk szinten tartani, fejleszteni önkénteseink szakmai tudását. 52 karbantartás volt a mögöttünk álló esztendőben, ezeken igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minden eszközünk és felszerelésünk bevethető legyen, ha szükséges. Nincs könnyű dolgunk, hiszen a feltételek nem épp optimálisak a szabad ég alatt parkolással és a raktározási rész területe sem elég és kellően fűtött ahhoz, hogy eszközeink állapotát fenntartsuk. Bevethetőségüket így is igyekszünk a lehető legmagasabb óraszámban biztosítani, védőfelszereléseink állapotát megóvni, hogy azok minél tovább szolgálhassák Pilisszentiván és a térség, valamint az önként szabadidejüket feláldozó tagjaink biztonságát.

IFJÚSÁGI CSOPORT-unk tagjai 2019-ben 46 foglalkozáson vehettek részt, nagyjából heti rendszerességgel előtöltött 2 órás foglalkozásokat jelentett. Természetesen nem minden pénteken tudtuk megszervezni a személyi és a tárgyi feltételeit a foglalkozásoknak, valamint volt, amikor rendezvényekkel ütközött az időpont. 10 fő vett részt 2019-ben folyamatosan a foglalkozásokon, alkalomszerűen 2019-ben 13 érdeklődő látogatott el hozzánk. A 2019-es év során összesen 5520 percet töltöttünk együtt foglalkozások keretében fiataljainkkal, aki mind a polgárőri, mind pedig a tűzoltói tevékenységbe is belekóstolhattak. Sokat tanultunk elméletben és gyakorlatban is, igyekeztünk az otthon is hasznosítható dolgokkal is megismertetni a gyerekeket. Természetesen célunk, hogy érdeklődésüket fenntartva utánpótlást neveljünk, odafigyelő, a veszélyektől nem félő, de azokkal tisztában levő fiatalokat készítsünk fel. Jó lenne a létszám minimális növelésével megkezdeni az országos versenyekre való felkészülést, ennek érdekében szeretnénk, ha a jövőben meg tudnánk teremteni a 21. századi feltételeket a fiatalokkal való foglalkozások lebonyolításához.

EGYESÜLET-ünk 2019-ben számtalan fejlesztést meg tudott valósítani, és ezt annak köszönhetjük, hogy térítéses munkákat vállaltunk el, melyben nagy segítség volt minden tagunk, hiszen akik a munkát végezték ott, akik itthon ügyeletvállalással segítették a gördülékeny szolgálatellátást, ők itt voltak részesei az egyesület aktív szerepvállalásának! Ennek köszönhetően szakfelszerelések, modern gépek és eszközök, sisakok, védőruhák, ideiglenes elhelyezési lehetőség, de még új gépjármű is segíti önkéntes munkánkat. A háttérnek is köszönhető, hogy egyesületünk 2019-ben kilométer korlátozások nélkül teljesíthetett szolgálatokat, így az elmúlt évek egyik legmagasabb éves kilométerét teljesítették önkénteseink. A járműveinkkel futott összes kilométer 2019-ben 41.920 km volt. Elmondhatjuk, hogy bár nehezen tudtuk elképzelni, de 2018 után egy még sikeresebb évet zártunk, megalapoztuk annak lehetőségét, hogy megoldhassuk az elhelyezést akár jelentősebb saját forrás bevonásával. Reméljük, hogy az eddigi várakozós éveket 2020-ban egy határozottan megoldást jelentő, a biztonságot szolgáló bővítési munkálatokban gazdag esztendő követ majd, melyben partner kell, hogy legyen a település vezetése és sok sok támogató, mert ehhez az önkéntesség, a tenni akarás, a szabadidő feláldozás önmagában bármennyire is elkötelezettek vagyunk, már kevés! Köszönjük a lakosság támogatását és bizalmát az elmúlt évben is, köszönjük a támogatók, együttműködő partnerek hozzáállását, köszönjük önkéntes tagjaink munkáját és családtagjaik támogatását! 2020-ban is folytatjuk, reméljük fejlődünk és megállíthatatlanul előzzük meg a bűnözést, előzzük meg a baleseteket és mentünk életeket, értékeket Pilisszentivánon és ahol szükség van Ránk!

Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület

Nyomtatás E-mail

Visit betroll.co.uk the best bookies

Felhőkép

Felhőkép

UV térkép

UV térkép

Széltérkép

Széltérkép

Hőtérkép

Hőtérkép